25 mei 2018

Privacywet wijzigingen

Vandaag, 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de hele Europese Unie. De privacywetgeving is niet geheel nieuw. De voorganger van deze wetgeving is de Wet bescherming persoonsgegevens en deze vervalt met ingang van 25 mei 2018.

Wij van Audi Centrum Roosendaal vinden uw Privacy heel belangrijk en daarom willen wij u hier op een heldere en transparante wijze over informeren. Met de komst van de AVG krijgen klanten meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun persoonsgegevens en in te zien welke gegevens er gebruikt worden door ons als bedrijf. Daarnaast is het mogelijk aan te geven welke informatie wij u mogen verstrekken en via welk kanaal. De privacyrechten van leden en medewerkers worden namelijk versterkt en uitgebreid. Lees alles over uw rechten in ons privacybeleid.